Giảm thuế tự vệ một số sản phẩm thép trong 1 năm

Từ ngày 22/3/2017 đến ngày 21/3/2018 phôi thép và thép dài nhập khẩu sẽ chịu mức thuế tự vệ tương ứng là 21,3% và 13,9%.

Cục Quản lý cạnh tranh (Bộ Công Thương) vừa có Thông báo số 225/QLCT-P2 về việc áp dụng biện pháp tự vệ. Theo đó, mức thuế tự vệ đối các sản phẩm phôi thép giảm từ 23,3% (theo quy định tại Quyết định số 2968/QĐ-BCT) xuống còn 21,3% và thép dài từ mức 15,4% xuống còn 13,9% từ ngày 22/3/2017 đến ngày 21/3/2018.

Các mặt hàng phôi thép chịu thuế tự vệ bao gồm:

Các sản phẩm được phân vào mã số HS 7207.11.00: Sắt hoặc thép không hợp kim ở dạng bán thành phẩm, có hàm lượng carbon dưới 0,25% tính theo trọng lượng, mặt cắt ngang hình chữ nhật (kể cả hình vuông), có chiều rộng nhỏ hơn hai lần chiều dày.

Các sản phẩm được phân vào mã số HS 7207.19.00: Sắt hoặc thép không hợp kim ở dạng bán thành phẩm, có hàm lượng carbon dưới 0,25% tính theo trọng lượng, trừ loại có mặt cắt ngang hình chữ nhật (kể cả hình vuông).

Các sản phẩm được phân vào mã số HS 7207.20.29: Sắt hoặc thép không hợp kim ở dạng bán thành phẩm, có hàm lượng carbon từ 0,25% trở lên đến dưới 0,6% tính theo trọng lượng (trừ loại phôi dẹt, phôi dạng tấm và khối được tạo hình thô bằng cách rèn).

Các sản phẩm được phân vào mã số 7207.20.99: Sắt hoặc thép không hợp kim ở dạng bán thành phẩm (trừ loại có hàm lượng carbon dưới 0,6% tính theo trọng lượng và các loại là phôi dẹt, phôi dạng tấm và khối được tạo hình thô bằng cách rèn).

Các sản phẩm được phân vào mã số 7224.90.00: Các bán thành phẩm bằng thép hợp kim khác.

Các mặt hàng thép dài nhập khẩu chịu thuế tự vệ 13,9% là các sản phẩm được phân loại vào các mã số HS sau: 7213.10.00; 7213.91.20; 7214.20.31; 7214.20.41; 7227.90.00; 7228.30.10; 9811.00.00.

Đối với mã HS 9811.00.00, biện pháp tự vệ chỉ áp dụng đối với hàng nhập khẩu được dẫn chiếu đến 3 mã HS gốc là: 7224.90.00; 7227.90.00; 7228.30.10; và không áp dụng với hàng nhập khẩu được dẫn chiếu đến các mã HS gốc còn lại.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *