Tổng kết kinh doanh năm 2023, Kế hoạch 2024

Kế hoạch 2024 KTK Steel

  1. Đạt doanh số bán thép 100 tỷ.
  2. Hình thành ban Tài chính
  3. Hoạt động hiệu quả phòng chăm sóc khách hàng.
  4. Mở đại diện KTK Steel tại tây Nguyên.
  5. Trồng lúa, trồng cau làm ranh giới đất, trồng phủ kín Macca.
  6. Tăng thu nhập nhân viên lên tối thiểu 10%.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *